Därför undersöker vi Umeåbornas konsumtion

Vår livsstils klimatpåverkan lyfts allt oftare i debatten. Genom att förstå vad som orsakar de största utsläppen kan vi göra förändringar som har stor effekt.

Allt vi konsumerar – från mat, kläder och bostadens uppvärmning till resor, nöjen och fritidsaktiviteter – orsakar utsläpp av växthusgaser i olika omfattning.

Olika sätt att beräkna utsläpp

Det finns olika sätt att beräkna klimatpåverkan. Det vanligaste är så kallade territoriella utsläpp, där varje land eller kommun räknar de utsläpp som sker inom landets eller kommunens gränser. Det här sättet att mäta används för att följa upp FN:s, EU:s och Sveriges klimatmål.

En annan metod är att räkna konsumtionsbaserade utsläpp. Genom att undersöka hur människor konsumerar och sedan beräkna utsläppen från dessa varor och tjänster synliggörs helt andra problem och utmaningar än de som syns i de territoriella beräkningarna eftersom vi då också räknar in utsläpp i andra länder till följd av import.

Vet du att 64 procent av våra utsläpp från konsumtion uppstår i andra länder? Det är utsläpp som aldrig syns i Sveriges officiella utsläppssiffror.

Lokal beräkning av konsumtionens klimatpåverkan

Som en av de första kommunerna i Sverige har Umeå undersökt och beräknat klimatpåverkan av invånarnas konsumtion. Resultatet ger en lokal bild av klimatavtrycket och värdefull kunskap för kommunens beslutsfattare i arbetet med att underlätta för Umeåborna att leva mer hållbart.

Så har vi räknat ut klimatpåverkan

Vi skickade vår enkät till 4 004 Umeåbor mellan 20 och 84 år som var slumpvis utvalda för att statistiskt representera ett snitt av Umeås befolkning.

Läs mer

Därför gjorde vi musik av Umeås klimatångest

För att bromsa den globala uppvärmningen måste vi minst halvera koldioxidutsläppen till 2030. Halvera. Det kan ju ge vem som helst klimatångest. Men klimatångest kan också vara något bra, en drivkraft för att arbeta för

Läs mer

Så har vi delat upp Umeås områden

De olika områdena på webbplatsen är indelade efter så kallade nyckelkodsområden, eller delområden som de också kan kallas.

Läs mer
Klimatorientering.se