Så har vi delat upp Umeås områden

De olika områdena på webbplatsen är indelade efter så kallade nyckelkodsområden, eller delområden som de också kan kallas.

Indelningen är i första hand gjord för att kommunen ska kunna planera olika verksamheter utifrån hur många som bor i kommunens olika delar. Med nyckelkodsystemet blir det också möjligt att redovisa statistik för delområden inom en kommun.

Här kan du se vilka olika stadsdelar och byar som ingår i de olika områdena.

Backen-Västerslätt

Grubbe, Sandåkern, Kungsänget, Kronoparken, Kläppen, Västerslätt industriområde, Hampstjärnsliden, Klockarbäcken industriområde, Västerhiske, Umedalen, Västerslätt och Rödäng

Centrala staden

Centrum, Väst på stan, Dragonfältet, Rosendal, Östermalm, Öbacka och Ytterhiske

Haga-Ersboda-Mariehem

Haga, Gammliavallen, Ersmark, Ersboda, Sandabrånet, Sandbacka, Mariehem, I20, Mariehemshöjd, Mariehemsgård, Stadsliden, Mariedal, Marieberg, Ersboda industriområde, Östra Ersboda industriområde, Olofsdal och Mariestrand

Inre landsbygd

Baggböles och Kåddis omland, Bergsboda Brattbys omland, Anumarks omland, Brännlands omland, Innertavles och Yttertavles omland, Hissjös och Håkmarks omland, Sörfors omland, Överbodas omland, Kassjös omland, Lövön, Omberget, Kassjöbergsområdet, Eriksdal, Svenskbyområdet, Djupvik/Sandvik, Lövöbacken, Karlsborgsområdet, Villanäs, Umeå uthamn, Obbola, Ersmarks omland, Degernäs, Djäkneböle, Hössjö, Kasamark, Klabböle, Stöcke, Stöcksjö, Yttersjöområdet, Ansmark, Strömbäck, Ström, Skravelsjö, Täfteå, Sävar, Yttersjös och Djäkneböles omland, Stöcksjös och Ansmarks omland, Hössjös omland, Stöckes, Ströms och Strömbäcks omland, Klabböle omland, Baggböle, Skravelsjös omland, Brattby, Sävars omland, Kasamarks omland, Brännland, Täfteå omland, Degernäs omland, Flurkmark, Hissjö, Sörfors, Överboda, Kassjö, Anumark, Håkmark, Innertavle, Kåddis, Yttertavle, Flurkmarks omland och Nydalsjön

Teg-Böleäng-Röbäck

Böleäng, Böleå, Bölesholmarna/Böleå boställe, Industriområde (Volvo), Röbäcksdalen, Söderslätt, Ön, Teg, Flygfältet, Röbäck och Röbäcks omland. 

Yttre områden

Tavelsjö, Rödåsel, Mickelträsk, Kroksjö, Bodbyns omland, Rödånäs, Botsmarks omland Kroksjös omland, Bullmarks omland, Mickelsträsks omland, Gravmarks omland, Rödåsels och Rödånäs omland, Tavelsjö omland, Holmön, Hörnefors, Norrbyn, Norrbyskär, Sörmjöle, Norrbyns omland, Sörmjöles omland, Hörnefors omland, Bodbyn, Botsmark, Bullmark och Gravmark

Östra staden

Universitetet, Berghem, Fridhem, Universitetssjukhuset, Nydalahöjd, Lilljansområdet, Tomtebo, Tavleliden, Tomtebo, Nydala sjöstad, Ålidbacken, Sofiehem, Gimonäs, Gimonäs industrområde, Ålidhem, Ålidhöjd, Carlslid, Carlshem och Carlshöjd.

Därför undersöker vi Umeåbornas konsumtion

Vår livsstils klimatpåverkan lyfts allt oftare i debatten. Genom att förstå vad som orsakar de största utsläppen kan vi göra förändringar som har stor effekt.

Läs mer

Så har vi räknat ut klimatpåverkan

Vi skickade vår enkät till 4 004 Umeåbor mellan 20 och 84 år som var slumpvis utvalda för att statistiskt representera ett snitt av Umeås befolkning.

Läs mer

Därför gjorde vi musik av Umeås klimatångest

För att bromsa den globala uppvärmningen måste vi minst halvera koldioxidutsläppen till 2030. Halvera. Det kan ju ge vem som helst klimatångest. Men klimatångest kan också vara något bra, en drivkraft för att arbeta för

Läs mer
Klimatorientering.se