Kolla klimatavtrycket i ditt område

Är Haga vego-vänligt? Flyger Tegsbor mer än snittet, och hur ser Mariehemarens shoppingvanor ut? Här kan du jämföra konsumtionsvanor och klimatavtryck i Umeås olika områden

Kolla klimatavtrycket i ditt område

Är Haga vego-vänligt? Flyger Tegsbor mer än snittet, och hur ser Mariehemarens shoppingvanor ut? Här kan du jämföra konsumtionsvanor och klimatavtryck i Umeås olika områden

Kolla klimatavtrycket i ditt område

Är Haga vego-vänligt? Flyger Tegsbor mer än snittet, och hur ser Mariehemarens shoppingvanor ut? Här kan du jämföra konsumtionsvanor och klimatavtryck i Umeås olika områden

Klimatorientering.se