Haga-Ersboda-Mariehem

Haga-Ersboda-Mariehem

Haga-Ersboda-Mariehem

Bra i Haga-Ersboda-Mariehem ur klimatsynpunkt

Bra i Haga-Ersboda-Mariehem ur klimatsynpunkt

  • Lägst total klimatpåverkan av alla områden
  • Lägre klimatavtryck från bilresor än genomsnittet
  • Konsumerar mindre kläder och prylar
  • Bäst på att spara i miljömärkta fonder
Mindre bra i Haga-Ersboda-Mariehem ur klimatsynpunkt

Mindre bra i Haga-Ersboda-Mariehem ur klimatsynpunkt

  • Äter mycket lamm
  • Hög elanvändning

Vad tycker de som bor i området?

Att inte ta bilen så ofta känns som det enklaste sättet att minska klimatpåverkan.

Klimatpåverkan på Haga-Ersboda-Mariehem

Klimatorienteringen utgår från ett antal olika kategorier. Här kan du utforska hur ditt område ligger till i jämförelse Umeås genomsnitt. Du kan också se vad en halvering av snittet skulle innebära, vilket är en viktig milstolpe för att bromsa klimatförändringarna.

Resor

Resor står för nästan hälften av utsläppen från konsumtionen i Umeå. Allra störst är flyget som står för dubbelt så mycket utsläpp som bilresor.

Flygresor

1485
Kg CO2e
1485 Kg CO2e
2890
Kg CO2e
2890 Kg CO2e
2970
Kg CO2e
2970 Kg CO2e
Halvera till 2030
Haga-Ersboda-Mariehem
Umeå i snitt

Bilresor

760
Kg CO2e
760 Kg CO2e
1110
Kg CO2e
1110 Kg CO2e
1520
Kg CO2e
1520 Kg CO2e
Halvera till 2030
Haga-Ersboda-Mariehem
Umeå i snitt

Livsmedel

Livsmedel står för en fjärdedel av utsläppen i Umeå. Av livsmedlens utsläpp står köttet för nästan tre fjärdedelar. Knappt en femtedel av utsläppen kommer från mejeriprodukter. En tredjedel av maten vi köper slängs.

Köttkonsumtion

315
Kg CO2e
315 Kg CO2e
620
Kg CO2e
620 Kg CO2e
630
Kg CO2e
630 Kg CO2e
Halvera till 2030
Haga-Ersboda-Mariehem
Umeå i snitt

Mejeri

75
Kg CO2e
75 Kg CO2e
150
Kg CO2e
150 Kg CO2e
150
Kg CO2e
150 Kg CO2e
Halvera till 2030
Haga-Ersboda-Mariehem
Umeå i snitt

Kläder och prylar

Kläder, elektronik, möbler och andra prylar står för drygt en tiondel av utsläppen i Umeå. Allra störst påverkan har kläder med 40 procent av utsläppen, följt av möbler på 6 procent.

Kläder

350
Kg CO2e
350 Kg CO2e
650
Kg CO2e
650 Kg CO2e
700
Kg CO2e
700 Kg CO2e
Halvera till 2030
Haga-Ersboda-Mariehem
Umeå i snitt

Möbler

60
Kg CO2e
60 Kg CO2e
110
Kg CO2e
110 Kg CO2e
120
Kg CO2e
120 Kg CO2e
Halvera till 2030
Haga-Ersboda-Mariehem
Umeå i snitt

Boende

Bostaden står för ungefär en tiondel av utsläppen i Umeå. Uppvärmning och elanvändning står för den absolut största delen av utsläppen. För dem med direktverkande el eller värmepump räknas uppvärmningens påverkan in i elanvändningen.

Uppvärmning

235
Kg CO2e
235 Kg CO2e
600
Kg CO2e
600 Kg CO2e
470
Kg CO2e
470 Kg CO2e
Halvera till 2030
Haga-Ersboda-Mariehem
Umeå i snitt

Energi

100
Kg CO2e
100 Kg CO2e
160
Kg CO2e
160 Kg CO2e
200
Kg CO2e
200 Kg CO2e
Halvera till 2030
Haga-Ersboda-Mariehem
Umeå i snitt

Fakta om Umeå

Vem är värst?

För att minska utsläppen måste vi alla göra betydande förändringar i vardagen. Men vem är egentligen värst? Svaret: Ingen. Och alla. Undersökningen visar nämligen att vi generellt står för ungefär lika stort klimatavtryck, men hur avtrycket görs skiljer sig kraftigt mellan olika grupper. Här är några exempel:

Dela området

Se fler områden

Klimatorientering.se