Tillsammans gör Umeå skillnad

För att bromsa den globala uppvärmningen måste vi alla vara beredda att göra förändringar. Hur vi äter, tar oss till jobbet, shoppar kläder, väljer semestermål eller elavtal – allt påverkar våra utsläpp. Vi är många Umeåbor som vill leva mer hållbart än vi gör idag. Gör vi förändringarna tillsammans kan vi göra stor skillnad.

Tillsammans gör Umeå skillnad

För att bromsa den globala uppvärmningen måste vi alla vara beredda att göra förändringar. Hur vi äter, tar oss till jobbet, shoppar kläder, väljer semestermål eller elavtal – allt påverkar våra utsläpp. Vi är många Umeåbor som vill leva mer hållbart än vi gör idag. Gör vi förändringarna tillsammans kan vi göra stor skillnad.

Tillsammans gör Umeå skillnad

För att bromsa den globala uppvärmningen måste vi alla vara beredda att göra förändringar. Hur vi äter, tar oss till jobbet, shoppar kläder, väljer semestermål eller elavtal – allt påverkar våra utsläpp. Vi är många Umeåbor som vill leva mer hållbart än vi gör idag. Gör vi förändringarna tillsammans kan vi göra stor skillnad.

Vi är många som vill förändra

Vi står inför en svår utmaning och det är lätt att känna sig ensam i sin oro för klimatförändringarna, men vi är övertygade om att du inte är ensam.

Läs mer

Så mycket måste vi minska

Vi måste halvera utsläppen av växthusgaser vart tionde år för att undvika en temperaturhöjning över 1,5 grader.

Läs mer

Därför är det viktigt att vi minskar utsläppen av växthusgaser

Klimatförändringar är något som både sker naturligt och som vår moderna livsstil orsakar. Forskningen visar tydligt att utsläppen måste minska kraftigt för att undvika svåra konflikter om knappa resurser som mat och vatten.

Läs mer

Det här gör Umeå kommun för klimatet

Som kommun försöker vi göra det enklare för dig som bor i Umeå att leva mer hållbart. Detta samtidigt som vi också försöker minska utsläppen från vår egen verksamhet.

Läs mer

Utsläppen måste ner

Klimatorientering.se