Det här gör Umeå kommun för klimatet

Som kommun försöker vi göra det enklare för dig som bor i Umeå att leva mer hållbart. Detta samtidigt som vi också försöker minska utsläppen från vår egen verksamhet.

Det finns mycket mer kvar att göra på båda dessa områden, men vi kan inte vänta med att berätta vad vi gör tills allt är perfekt.

Det här gör vi för att underlätta för dig

Klimatet är en viktig faktor när vi planerar Umeås utveckling. Vi planerar bland annat för att underlätta delning, hållbara färdsätt och byggandet av klimatsmarta bostäder i nya stadsdelar och i nybyggnadsprojekt.

Kommunen arbetar också för att förbättra förutsättningarna för cykling och ser till att kollektivtrafiken utvecklas, med hög turtäthet där många bor.

För dig som vill ha råd om energi och klimat finns kommunens energi- och klimatrådgivning. Genom att slopa bygglov för solceller vill vi också underlätta för dig som vill producera sol-el.

Genom vårt kommunala energibolag Umeå energi erbjuder vi el från förnybara källor och fjärrvärme med låg miljöpåverkan. Genom Bostaden arbetar vi systematiskt för att kunna erbjuda ett klimatvänligt boende.

Vi testar och utvecklar hela tiden nya tjänster och lösningar som ska underlätta för ett mer hållbart liv i Umeå. Lådcykeltjänsten U-bike och mötesplatsen Cykelstället är två exempel på det. Vi utvecklar också plattformar som ska göra det enklare att mötas och dela saker och tjänster mellan varandra.

Det här gör vi för att minska kommunens utsläpp

Vi gör många insatser för att minska kommunens egna utsläpp av växthusgaser. Det här är ett axplock av dem

  • Vi arbetar för att minska matsvinnet i kommunens kök och har som mål att minska svinnet med 10 procent under 2019.
  • Vi arbetar med att minska energianvändningen i kommunens lokaler och har som mål att våra fastigheter ska klara 165 kWh per kvadratmeter och år till 2020.
  • Vi arbetar löpande med att minska klimatpåverkan från tjänsteresor med resfria möten och en resepolicy som tar hänsyn till miljöaspekterna.
  • Lokaltrafiken Ultras bussflotta blev fossilfri 2017. Under 2019 får Ultra 25 nya elbussar och till 2025 ska all kollektivtrafik inom kommunen, även ytterområdena, vara fossilfri.
  • Umeå Energi erbjuder klimatkompenserad fjärrvärme och el från förnybara källor.
  • Bostaden ska tillsammans med andra allmännyttiga bostadsbolag sänka energianvändningen med 30 procent för att bli fossilfria senast 2030.
  • Vakins avloppsreningsverk på Ön är självförsörjande på el.

Läs mer

Kommunens klimatarbete

Vill du läsa mer om olika hållbarhetsprojekt i Umeå?

Läs mer på Green Umeå

 

 

Vi är många som vill förändra

Vi står inför en svår utmaning och det är lätt att känna sig ensam i sin oro för klimatförändringarna, men vi är övertygade om att du inte är ensam.

Läs mer

Så mycket måste vi minska

Vi måste halvera utsläppen av växthusgaser vart tionde år för att undvika en temperaturhöjning över 1,5 grader.

Läs mer

Därför är det viktigt att vi minskar utsläppen av växthusgaser

Klimatförändringar är något som både sker naturligt och som vår moderna livsstil orsakar. Forskningen visar tydligt att utsläppen måste minska kraftigt för att undvika svåra konflikter om knappa resurser som mat och vatten.

Läs mer
Klimatorientering.se