Så mycket måste vi minska

Vi måste halvera utsläppen av växthusgaser vart tionde år för att undvika en temperaturhöjning över 1,5 grader.

Det har forskare från Stockholm Resilience Centre räknat ut. Även FN:s klimatpanel IPCC, som sammanställer det vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar, har konstaterat att vi måste halvera utsläppen till 2030 jämfört med 2010 års nivåer.

Vi som bor i västvärlden behöver till och med minska ännu mer, eftersom att vår livsstil orsakar mycket högre utsläpp än genomsnittet i världen.

Klimatberäkningen visar att en en genomsnittlig Umeåbos konsumtion totalt ger upphov till 11,5 ton växthusgaser per person och år (eller 7,6 ton exklusive utsläpp från offentlig sektor och investeringar). En mer långsiktigt hållbar nivå brukar ibland anges till 1 ton. 

På den här webbplatsen har vi för enkelhetens skull valt att visa vad en halvering fram till 2030 skulle innebära jämfört med de siffror vi har från undersökningen. Det ger en tydlig fingervisning om att vi alla måste göra en kraftig omställning - både i samhället och på det personliga planet.

Vi är många som vill förändra

Vi står inför en svår utmaning och det är lätt att känna sig ensam i sin oro för klimatförändringarna, men vi är övertygade om att du inte är ensam.

Läs mer

Därför är det viktigt att vi minskar utsläppen av växthusgaser

Klimatförändringar är något som både sker naturligt och som vår moderna livsstil orsakar. Forskningen visar tydligt att utsläppen måste minska kraftigt för att undvika svåra konflikter om knappa resurser som mat och vatten.

Läs mer

Det här gör Umeå kommun för klimatet

Som kommun försöker vi göra det enklare för dig som bor i Umeå att leva mer hållbart. Detta samtidigt som vi också försöker minska utsläppen från vår egen verksamhet.

Läs mer
Klimatorientering.se